התלמידות לומדות במסגרת לימודי הערבית את השפה הערבית התקשורתית הכתובה והמדוברת בטלוויזיה הערבית. בנוסף לכך הן לומדות את יסודות דת האסלאם, הדת שיותר ממיליארד אנשים מאמינים בה.

בסוף כיתה י"ב ניגשות התלמידות לבחינת בגרות ברמה של 5 יחידות.

הלימוד מכשיר את התלמידות לקריאת קטעי עיתונות ופרסומים שונים ברחוב הערבי ]מודעות, כרוזים וכוי] ,שמיעת חדשות , שיחה בערבית תקשורתית והבנה טובה יותר של התרבות הערבית-מוסלמית.

התלמידות קוראות קטעי ספרות מקורית כמו הסופר נגיב מחפוז ממצרים. בנוסף לכך לומדות כמה פרקי קוראן["סורות"] .

הבנות לומדות בכיתה י" א  ובכיתה י"ב 6 שעות שבועיות בכיתה י"א  יש  פרויקט אישי לתלמידות במקום מבחן בגרות.

לימודי ערבית יכולים להכשיר את הבנות לשירות אתגרי, יחודי ומעניי%9V במסגרת חיל המודיעין ויכולים להועיל במקצועות רבים בעתיד.