‍‍12.22.2017 // ד׳ טבת תשע״ח

מידע באתר עיריית ירושלים

 

פוליסת ביטוח תאונות אישיות וטופס תביעה

 

טופס להגשת תביעה