‍‍11.26.2018 // י״ח כסלו תשע״ט

תודה להודיה הר שפי שכתבתה את דבר התורה. הודיה מלמדת בשמחה גמרא בפלך, מנהלת תוכן ואתר של ארגון לב לדעת, מדריכת תוכן ופדגוגיה. נשואה ואמא לשתיים.