‍‍10.06.2016 // ד׳ תשרי תשע״ז

פרשת ניצבים – לקראת ראש השנה
"אתם ניצבים היום כולכם", כך נפתחת הפרשה, זוהי מעין הצהרה והבהרה של המעמד שבני ישראל מצויים בו. כשאנחנו מדמיינות אדם ש"ניצב", זה לא סתם אדם שעומד או נוכח, אדם ניצב הוא אדם מאד זקוף, ישר, לא זז אפילו קצת מרוב ריכוז, והוא דרוך לקראת משהו. כשאנחנו נקראות להתייצב למשהו אנחנו לא סתם באות אליו, אנחנו מגיעות באופן מגויס ואנו מוכנות לשלב הבא.
כך, "ניצבים" בני ישראל, עומדים ושומעים את דברי ה' מפי משה. הדברים מכילים דברים שלא קל להקשיב להם או לחשוב עליהם – מה יקרה במצב שהעם לא ישמע בקול ה' ומה יקרה אם כן – אבל הכל נשמע בדריכות, גם הטוב וגם הרע, בני ישראל מגויסים לקראת העתיד.
בעניין אופן עמידת האדם בפני ה' מתקיים בגמרא במסכת ראש השנה דף כ"ו ע"ב, דיון מעניין. הגמרא דנה בשאלה האם השופר של ראש השנה צריך להיות כפוף או או פשוט (כלומר ישר). צורת השופר מבטאת את הצורה שבה האדם אמור לעמוד בראש השנה (פיזית ונפשית): ישנן שתי דעות בדיון בגמרא:

דעה אחת סוברת שהשופר צריך להיות כפוף ובכך מסמל כי האדם צריך בראש השנה לעמוד כפוף לפני יוצרו שכן המלכת ה' מתבטאת בכך שהאדם מתכופף בפני אלוקיו.

לעומת זאת, ישנה דעה אחרת הסוברת כי השופר צריך להיות ישר שכן האדם אמור לעמוד בפני ה' באופן שהוא מתאחד עם ה' ומיישר את הרצון שלו עם רצון מלך העולם. השופר מסמל את ההתאחדות הזו. (מתוך דברי הרב רא"ם הכהן בספרו "קול דממה דקה").

אנו עכשיו לפני ראש השנה, עשרת ימי תשובה ויום הכיפורים ואנו צריכות לשאול את עצמינו איך אנחנו עומדות בימים הללו? האם אנו מגיעות אליהם בראש מורם ובטוח? האם אנו מגיעות אליהם בגו שפוף? האם אנחנו מגיעות בקו ישר העומד מול ה', כפי שנזכר לעיל, ומבקשות לדבר עם ה'? לכל עמידה יש את ההשלכות שלה וכל עמידה משקפת את נקודת המוצא ואת סוג הקשר שאנחנו מבקשות ליצור עם ה'.
ואולי דווקא המילה "ניצבים", יכולה לשקף את העמדה שיכולה להכיל בתוכה גם מעט כפיפות וגם ישירות מול בורא עולם. המילה ניצבים בעיקר משדרת מצב של עמידה יציבה, מצב שבו אנו יודעות במה היינו בסדר, מתי היינו טובות, איפה התנהלנו נכון וקיימנו מצוות, ובו זמנית אנו גם יודעות במה אנו נדרשות לשפר את ההתנהגות שלנו, על אילו מצוות לא ממש הקפדנו והיכן נדרשת עבודה מצדנו. עמידה יציבה מאפשרת לנו
לעמוד איתן, להתבונן סביבנו, להחליט היכן היא דרך הישר ואז לצעוד קדימה, ולא רק להשתופף ולהישאר תקועות באותה נקודה. כדי להתקדם נדרש מצב יציב.

שתהיה לכולנו שנה טובה ומלאת טוב
שנעמוד יציבות ונדע לצעוד קדימה
רוב בריאות ושמחה למשפחותיכן

שבת שלום
רחל