פרשת בלק – הרבנית איילת סגל

 

תודה לרבנית איילת סגל כתיבת פרשת השבוע. רגע לפני היציאה לחופש, זו הזדמנות להודות לצוות בית הספר שזיכה אותנו בדברי תורה מחדשים, מעמיקים ומעשירים לאורך השנה.

 

אווירת המסתורין והקסם שאופפת את פרשת בלק, עשויה להזכיר ספרות פנטזיה על מלכים, קוסמים ומכשפים בעלי כוחות-על. חז"ל ביקשו ללמוד מן הסיפור הייחודי הזה דווקא על עוצמת התגלותו של הקב"ה בעולם ועל אופן ההתבוננות הראוי שלנו על המציאות – היכולת לראות ולשמוע את דבר ה' המתגלה אלינו בדרכים שונות.

במדרש שמואל מובאת מימרה של בר קפרא:

עשה הקב"ה את שאינו נראה נראה, ואת שאינו שומע שומע, ואת שאינו מדבר מדבר.

את שאינו נראה נראה: "וכל העם רואים את הקולות ואת הלפידים" (שמות כ),

את שאינו שומע שומע: "הנה האבן הזאת תהיה בנו לעדה כי היא שמעה את כל אמרי ה'" (יהושע כד),

ואת שאינו מדבר מדבר: ויפתח ה' את פי האתון וגו' (במדבר כב).

(מדרש שמואל ט, ד)

כתבה על כך יפה תמר מאיר:

המציאות מדברת אלינו ביותר מחוש אחד: כאשר דבר ה' מתגלה אלינו, ניתן לראות קולות, אבן יכולה לשמוע, ואתון יכולה לדבר. אלו אנחנו שצריכים להיות פתוחים לראות, לשמוע, לדבר ולהבין.

מדרש אחר מביא רעיון דומה מתוך דרשת הפסוק: "וַיְגַל ה' אֶת עֵינֵי בִלְעָם וַיַּרְא אֶת מַלְאַךְ ה' נִצָּב בַּדֶּרֶךְ":

מלמד שכל העולם כולו בחזקת סומין עד שהקדוש ברוך הוא מגלה עיניהם. כיוצא בו: "ויפקח אלהים את עיניה ותרא באר מים". יש הרבה דברים ואין כח בעיני האדם לראותם עד שיגזור הקב"ה. (מדרש לקח טוב, פסיקתא זוטרתא, במדבר בלק)

בתפילה שהקב"ה יפקח את עינינו, ונצליח לחוש, לראות ולשמוע את דבר ה' בתוך המציאות.

חופשה טובה ונעימה,

שבת שלום,

אילת