פרשת אחרי מות – קדושים – אוריה

 

אשר יעשה אותם האדם וחי…

בפרשתנו, פרשת קדושים מופיע אחד הציווים המרתקים ביהדות 'אשר יעשה אותם האדם וחי בהם אני ה"

התורה מדריכה אותנו ללכת בדרכיה על מנת שנחיה, הציווי הזה עומד כניגוד ל'מעשה ארץ מצרים' ול'מעשה ארץ כנען' אשר אורחותיהם ומעשיהם לא ראויים 'ובחוקותיהם לא תלכו", אנחנו חפצי החיים, אנשים ישרים והגונים צריכים להתרחק מהעמים האלו.

מפורסמת דרשת חז"ל "אשר יעשה אותם האדם וחי בהם – ולא שימות בהם", כלומר במציאות של פיקוח נפש עלינו להעדיף את החיים על פני קיום מצוות. הקב"ה מנחה אותנו שבעיתות מצוקה, בקונפליקטים קשים ישנה העדפה לחיים על פני שמירת המצוות (באופן זמני). נראה שדרשה זו איננה פשט הפסוקים. להבנתי, הפסוקים מדברים לא על מציאות של בדיעבד אלא על כך שמציאות המצוות גורמת לאדם חיים, עשיית המצוות היא החיים.

'השפת אמת' (ר' יהודה אריה לייב אלתר, האדמו"ר מגור, נפטר 1905) על פסוקים אלו כותב כך 'כי התורה נותנת חיים לעושיה בעולם הזה ובעולם הבא', פירושו זה למעשה מהווה השלמה לדברי רש"י שכותב 'וחי בהם' – לעולם הבא שאם תאמר בעוה"ז הרי סופו למות. רש"י מסביר שמכיוון שכולנו בני אנוש ועתידים יום אחד למות אבל בזכות קיום המצוות זוכים לחיי העולם הבא- שכר על עשיית המצוות בעולם הזה.

השפת אמת מרחיב את פירושו של רש"י ומבאר כי המצוות גורמות לחיות, לכוחות חיים, דבקות במצוות יוצרת משמעות שהיא נותנת כוחות לאדם בעולם הזה וסופו מקבל שכר גם לעולם הבא. בכל שלב של עשייה ופעולה אנחנו מייצרים חיים, מייצרים כוחות. ההשקעה לא רק שלא מעייפת אלא היא הנותנת לנו כוחות. המשמעות הזו נותנת לנו חיים. כמה כוחות ניתנים לנו כאשר סיימנו משימה משמעותית, גופנו מתמלא באנרגיות חיוביות לאחר עשיית מעשה חסד – אשר יעשה אותם האדם וחי', בפרשנותו 'וחי מהם'.

לאחר תקופה ארוכה בה היינו סגורים בבתינו, בתוך ד' אמותינו לעיתים אף בבידוד משאר המשפחה או העולם שבנו לבית הספר, שבנו לעולם חדש, שבנו ללמידה פנים אל פנים, שבנו לימי למידה ארוכים וגדושים, כמו הפרסומות של משרד הבריאות 'חוזרים לחיים'.

האתגר שלנו כקהילה לומדת, קהילת מורים ותלמידים היא לזכות לחיים בתוך התהליך הזה. אכן, חוזרים לעמל לא פשוט של לימוד, לימוד אחר ממה שהתרגלנו בשנה האחרונה אבל המטרה שלנו היא לזכות גם להנות ממנו במהלך הדרך או בסופה. לזכות שהפעולות היומיות, הלימוד והמצוות יגרמו לנו לחיים, יתנו לנו משמעות וכוח בהמשך השנה הקרובה. השאיפה היא לזכות שהפעולות שאנחנו עושים יהיו פעולות ומעשים טובים אשר לא רק שלא יחלישו אותנו אלא בעיקר יתנו לנו חיים ומשמעות, עשיית מצוות שתגרום לנו לחיים בעולם הזה ובעולם הבא.

שבת שלום,

אוריה