‍‍02.08.2019 // ג׳ אדר א' תשע״ט

תודה לרונה אטלס על כתיבת פרשת השבוע