תיכון

רחוב יהודה 31, ירושלים, מיקוד: 93467

טלפון: 02-6711282

פקס: 02-6732703

דואר אלקטרוני: pelech@pelech.org.il

 

זמני פעילות המזכירות:

ימים א'-ה': 8:00-16:00

יום ו' : 8:30-12:00

 

 

חטיבת ביניים

(כיתות ז'-ח')

רחוב בר יוחאי 5, ירושלים 93506

טלפון: 02-6711282

פקס: 02-6732703

דואר אלקטרוני: hativa@pelech.org.il
זמני פעילות המזכירות:

ימים א'-ה': 8:00-14:30