‍‍01.30.2017 // ג׳ שבט תשע״ז

פגישה ראשונה של קהילת מורים לומדת של מורי מדעי הרוח התקיימה ביום חמישי. מטרת הקהילה היא לאפשר זרימת ידע בין בתי ספר שונים, להמשיג יחד פרקטיקות הוראה מיטביות וכמובן ללמוד יחד.