בית הספר פלך נוסד בשנת 1967 על ידי הרב שלום רוזנבליט ורעייתו פנינה, שחיפשו לבתם מסגרת מתאימה. הזוג רוזנבליט חפץ בבית ספר שיחנך לעולם דתי שישלב מחויבות לעולם ההלכה אך גם להשכלה רחבה, נאורות ופמיניזם. שבע שנים ניהלו בני הזוג רוזנבליט את בית הספר ולאחר עזיבתם לקחה את המושכות פרופ' אליס שלוי, מקימת שדולת הנשים ולימים כלת פרס ישראל, והיא זו שהפכה את פלך לבית ספר ניסויי מוכר. שלוי עמדה בראש בית הספר במשך 15 שנה. בשנת 1990 עזבה פרופ' שלוי את ניהול בית הספר ואת מקומה ממלאת עד היום גב' שירה ברויאר, בעלת תואר שני בהיסטוריה ובוגרת המחזור הראשון של "כרם", מכון להכשרת מורים לחינוך יהודי הומניסטי.

במשך השנים פלך היה החלוץ בהוראת תלמוד לבנות ובהוראת תכניות ייחודיות בלימודי נשים, יידיש, תיאטרון ואמנויות פלסטיות – כולן ברמה מוגברת. עד היום, פלך מתמחה בפיתוח תכניות לימודים בין תחומיות במדעי הרוח ובשילוב לימודי הקודש והאומנויות. התלמידות מתחנכות מתוך אהבת הדעת, להרחבת אופקים ולסקרנות אינטלקטואלית.

בשנת הלימודים תשע"ב פלך הפך לבית ספר שש-שנתי עם פתיחת חטיבת הביניים. רחל צור, מנהלת החטיבה, הינה בוגרת בית הספר וחלק מהצוות החינוכי והניהולי של פלך שנים רבות.

כיום לומדות בפלך כ-370 תלמידות בכיתות ז'-י"ב, בוגרות בתי ספר ממלכתיים דתיים בירושלים ובסביבותיה ועובדים בו כ-70 אנשי צוות.