‍‍04.05.2016 // כ״ו אדר ב' תשע״ו

השבוע מתקיים במוסדות החינוך הממלכתי דתי "שבוע החמ"ד" בו דנים בבתי הספר השונים של החינוך הממלכתי דתי בערכים אליהם כולנו מחנכים. מאחר וזו שנת היובל לפלך החלטנו להקדיש את הדיבור לערכים של בית ספרנו המבטאים את ערכי החמ"ד ובנוסף את הערכים הייחודיים לבית ספרנו.