"בונים את הכותל באמצע" – מחווה למשניות פרקים א' ו-ב' במסכת בבא בתרא

במסכת בבא בתרא מתקיימים דיונים רבים על ענייני שכנים והיא פותחת במילים: "השותפין שרצו לעשות מחיצה בחצר בונים את הכותל באמצע".

הבחירה לפתוח את המסכת העוסקת בשכנים במילה "השותפין", מלמדת אותנו כי בין אם נרצה בכך ובין אם לא, ביסוד השכנות נמצאת שותפות. הגבול הוא נקודת המגע בין סוגים שונים של שותפים ושכנים. הגבול הוא נקודת המגע בין סוגים שונים של שותפים ושכנים.

בנות כיתה י' התבקשו לבחור משפט או מוטיב מתוך המשניות הפותחות של מסכת בבא בתרא לבאר אותו, וליצור צילום המאיר משפט זה מן המשנה באור חדש.

 

מהצילומים נוצרה תערוכה המאפשרת הקשבה, דיון וחשיבה מחדש על משפטים מתוך המשנה ועל גבולות, חלוקות ומפגשים בין הפרט לחברה ובין אדם לחברו.