הנושא השנתי של שנה"ל תשע"ד הוא "האחר".

כפתיח לנושא, רכזת אמנות ומחנכת ט', תמר גנאור-קמון, הכינה תערוכה המציגה את השאלה "מי הוא האחר?". בשיתוף עם מורות שונות, נבחרו ציטוטים והתייחסויות מתחומי דעת שונים לנושא האחר.

התוצאה היא תערוכה מקסימה החושפת אותנו להתמודדויות השונות אל מול "האחר". בין הציטוטים השונים הוצבו מראות המאפשרות לנו לבחון מיהו האחר הנגלה לעיננו אל מול היגדים אלו.

תודה רבה לתמר ולכל המורות שתרמו ביצירת התערוכה!