‍‍10.26.2015 // י״ג חשון תשע״ו

השבוע, קיימנו לראשונה את תכנית "היפוך התפילה", בנסיון "לשבור את השגרה" הקורית לעיתים בתפילת הקבע ולהגיע לתפילה משמעותית.

לאחר ברכות השחר בכיתות התקיים השיעור הראשון במערכת ולאחריו התקיימו שיחות פתיחה לתפילה שהעבירו מורי הבוקר השונים. הבנות יכלו לבחור בין לימוד ניגון, שיח על פנימיות ותפילה, שיחה על הקושי להתפלל, סדנה קצרה של ביאור תפילה, לימוד חסידי או לבחור להתפלל ביחידות. לאחר הפתיחה התפללו את שארית התפילה.