הודעות על פעילות שותפת, אירועים ועדכונים נשלחים דרך המזכירות באופן קבוע על ידי מיילים, מסרונים ודרך מערכת דיוור.  במידה ואינכם מקבלים הודעות, בבקשה צרו קשר עם המזכירות בהקדם או עדכנו את המחנכת.  תודה!