ספריית פלך היא הלב של בית הספר. זהו מקום בו הבנות מוצאות מקום ללמוד ולנוח. בין המדפים ניתן למצוא מגוון של ספרים הקיימים לרשותן של הבנות לעיון ולהשאלה. צוות הספרניות עומד לרשות הבנות בכל שאלה ודואג לסייע בעבודות חקר, בהפניה לספרים מתאימים ובסיעור מוחות בכל נושא במהלך השנה. צוות הספריה גם דואג לקיים מדי תקופה תערוכות […]