פלך פועל לשילוב פעילויות העשרה במערכת הבית ספרית, מעבר ללימודים הפורמליים, כיוון שאנו מאמינים שהייחודיות של פלך טמונה בין השאר ביכולתינו כצוות הוראה לאתגר את התלמידות ולהציע להן הוראה מסדר גבוה. אחד הדברים הנעשים בבית הספר על מנת לממש חזון זה הינו הנושא השנתי. בכל שנה נבחר נושא מרכזי אחד שסביבו ניתן למקד את ההעשרה שבית […]

תוכנית דבש – תוכנית בית המדרש של פלך, מיועדת לתלמידות כיתות ט-יב ומתקיימת בשעות אחר הצהריים. התלמידות, בליווי רבנית בית הספר אילת סג"ל, מתמודדות בעצמן עם המקורות ורוכשות מיומנויות לימוד עצמי, ניתוח טקסט ושאלת שאלות. לאחר מכן כולנו מתאספות לארוחה משותפת באווירה חברית ונעימה ואז שומעות שיעור מפי מרצה אורח. הנושאים, המרצים וסגנונות ההוראה מגוונים […]

תחום לימודי האזרחות בכיתה י' עוסק בין היתר בזכויות האדם ובחובת השלטון לממש אותן. התלמידות לומדות כי הזכויות סותרות אחת את השנייה והן יחסיות. הן לומדות להכיר את המתחים השונים הקיימים ולהביע עמדה לגבי הסתירה שנוצרת במימוש כל הזכויות. עולם הטכנולוגיה המתקדם, ומכשירי התקשורת השונים מאפשרים לבני הנוער כיום לתעד את הקורה סביבם באופן מיידי […]

במסגרת מגמת יידיש של שכבת י' לומדת הכיתה על העיירה היהודית במזרח אירופה. לסיום הפרויקט, הכיתה מעצבת דגם של שטעטל ומציגה אותו בבית הספר. כל זוג תלמידות מקבלות מוסד או בעל מלאכה שעליו הן לומדות וחוקרות יותר לעומק ולבסוף יוצרות את הדגם לתערוכת העיירה. דגם העיירה מכיל את כל המוסדות שהיו קיימים בעיירה הממוצעת כגון […]