פלך פועל לשילוב פעילויות העשרה במערכת הבית ספרית, מעבר ללימודים הפורמליים, כיוון שאנו מאמינים שהייחודיות של פלך טמונה בין השאר ביכולתינו כצוות הוראה לאתגר את התלמידות ולהציע להן הוראה מסדר גבוה. אחד הדברים הנעשים בבית הספר על מנת לממש חזון זה הינו הנושא השנתי. בכל שנה נבחר נושא מרכזי אחד שסביבו ניתן למקד את ההעשרה שבית […]

תוכנית בית המדרש מונהגת על ידי חנה דרייפוס, מורה לגמרא והלכה והחכמה (רב) של בית הספר. הרעיון להקים את תוכנית בית המדרש בפלך, נולד מתוך מחשבה שבתוך המסגרת הפורמאלית של הלימודים בבית הספר, נתפסים פעמים רבות לימודי הקודש כחלק ממחויבות לימודית וממילא חלק מהבנות מתקשות לפגוש בהם הזדמנות ללימוד תורה, להתבוננות ולבניית הזהות הדתית שלהן. חנה מספרת: […]

תחום לימודי האזרחות בכיתה י' עוסק בין היתר בזכויות האדם ובחובת השלטון לממש אותן. התלמידות לומדות כי הזכויות סותרות אחת את השנייה והן יחסיות. הן לומדות להכיר את המתחים השונים הקיימים ולהביע עמדה לגבי הסתירה שנוצרת במימוש כל הזכויות. עולם הטכנולוגיה המתקדם, ומכשירי התקשורת השונים מאפשרים לבני הנוער כיום לתעד את הקורה סביבם באופן מיידי […]

במסגרת מגמת יידיש של שכבת י' לומדת הכיתה על העיירה היהודית במזרח אירופה. לסיום הפרויקט, הכיתה מעצבת דגם של שטעטל ומציגה אותו בבית הספר. כל זוג תלמידות מקבלות מוסד או בעל מלאכה שעליו הן לומדות וחוקרות יותר לעומק ולבסוף יוצרות את הדגם לתערוכת העיירה. דגם העיירה מכיל את כל המוסדות שהיו קיימים בעיירה הממוצעת כגון […]