‍‍06.20.2018 // ז׳ תמוז תשע״ח
המפה לא זמינה

תאריך/זמן
תאריך - 20/06/2018
כל היוםתפילה
סיכום שנה
טקס הצטיינות מעורבות חברתית
פעילות משחקי ענק
פעילויות סיכום כיתתיות
חלוקת תעודות