‍‍03.29.2016 // י״ט אדר ב' תשע״ו
המפה לא זמינה

תאריך/זמן
תאריך - 29/03/2016
11:30 - 13:15לכבוד שבוע חמ"ד תלמידות ט' – י' ישתתפו בפעילות בנושא הציונות הדתית