‍‍09.12.2018 // ג׳ תשרי תשע״ט
המפה לא זמינה

תאריך/זמן
תאריך - 12/09/2018
כל היוםפתיחת נושא המעורבות החברתית

תפילה וסליחות

שיחה של ביני איתן- פעיל חברתי

ט-יא: סדנאות של נשות / אנשי צוות במסגרת בית המדרש החברתי.

שכבת ט': הצגת מקומות ההתנדבות השונים.