מידע למועמדות

מידע למועמדות לכיתה ז’

ההרשמה לחט”ב פלך נעשית כחלק מתהליך ההרשמה העירוני.
תהליך הגשת המועמדות לשכבות ז-ט הסתיים לשנה"ל תשפ"ד.

מועמדות מחוץ לעיר ומועמדות לשכבות ח'-י"ב

היות והרישום לשכבת ז נעשה דרך העירייה, רישום בנות מחוץ לעיר נעשה רק על בסיס מקומות פנויים.
גם רישום לכיתות ח'-י' הוא על בסיס מקומות פנויים ובמקרה של בנות העיר תלוי באישור העיריה למעבר בין בתי הספר.
מטעמים אלו עוד אין בידינו אפשרות לדעת כמה מקומות יהיו ונוכל ליצור קשר ולעדכן רק בהמשך.
נשמח שתמלאו את הפרטים שלכם כדי שנוכל לעדכן אתכם כאשר יהיה לנו מידע נוסף ונדע אם נפתחת הרשמה.