זמרת קניאל זכתה במדלית ארד באולימפיאדה בתחום המתמטיקה