פעילות ומעורבות חברתית

הנושא השנתי

בכל שנה נבחר נושא מרכזי אחד שסביבו ניתן למקד את ההעשרה שבית הספר מעניק לתלמידותיו. הנושא השנתי בא לידי ביטוי בתוכנית 'מפגשים', בפעילויות ייחודיות, בתערוכות שונות לאורך השנה, במסגרת שיעורים מקצועיים כחלק מתוכנית הלימודים ועוד. פלך פועל לשילוב פעילויות העשרה במערכת הבית ספרית, מעבר ללימודים הפורמליים, כיוון שאנו מאמינות שהייחודיות של פלך טמונה בין השאר ביכולתינו כצוות הוראה לאתגר את התלמידות ולהציע להן הוראה מסדר גבוה. הנושא השנתי הוא אחד הדברים הנעשים בבית הספר על מנת לממש חזון זה.