פעילות ומעורבות חברתית

הרחבת דעת בחטיבה

בנוסף לתכנית הלימודים הרגילה מתקיימים בחטיבה שיעורי "הרחבת דעת" שהם שיעורי בחירה המאפשרים לבנות טעימה מתחומי עניין מגוונים. במסגרת זו מתקיימים לימודי פסיכולוגיה, כתיבת יוצרת, שפת הסימנים, יזמות, לימודי ארץ ישראל ועוד.
בנות העתודה המדעית הבוחרות להרחיב בתחום המדעים מקבלות במסגרת התכנית שלהן העשרה בחשיבה מדעית מתמטית ופיזיקלית והן יכולות להצטרף גם כן לשיעורי הרחבת הדעת האחרים.