פעילות ומעורבות חברתית

עתודה מדעית

בפלך מופעלת תוכנית הצטיינות ייחודית במתמטיקה ובמדעים. "העתודה המדעית טכנולוגית" היא פרויקט של המנהל למדעים וטכנולוגיה במשרד החינוך אשר שואף להביא לשכבה רחבה של תלמידים מצטיינים בתחומי המדע והטכנולוגיה. התוכנית מיושמת בכ-200  בתי ספר נבחרים ברחבי הארץ. תלמידות ז'-י' שבחרו להשתתף בתוכנית ונמצאו מתאימות לומדות שעות תוספתיות במתמטיקה ובפיזיקה. הלמידה כוללת פרקי העשרה והעמקה הנלמדים בצורה חווייתית והמפתחים יכולת חשיבה מתמטית מסדר גבוה. תלמידות שבוחרות להמשיך בתוכנית בכיתות י"א-י"ב לומדות לקראת בגרות מדעית איכותית שכוללת מתמטיקה ועוד שני מדעים בהיקף של חמש יחידות.