פעילות ומעורבות חברתית

דורשות תנ״ך

במסגרת תוכנית הלימודים בתנ"ך מוגבר, מתקיים בכיתה י"א פרויקט מיוחד: "תנ"ך ואמנות – דורשות תנ"ך" המעניק ללימוד עניין וחוויה. התלמידות בוחרות נושא מקראי הקרוב לליבן, לומדות אותו באופן מעמיק מתוך מבט פרשני רחב, ולאחר מכן מבטאות את מחשבותיהן ורגשותיהן באחד מתחומי האמנות המגוונים (אמנות פלסטית, דרמה, תנועה, מוסיקה וכתיבה יוצרת). במהלך הפרויקט התלמידות מגיעות לחיבור בלתי אמצעי לנושא שלהן וליצירה מקורית. הפרויקט הינו ספינת הדגל של לימודי תנ"ך מוגבר, וחוויה משמעותית ביותר.