ביולוגיה

הביולוגיה היא מדע הנוגע לכל אדם בקשריו עם הסביבה בה הוא חי וביחס הגומלין בינו לבין סביבתו. היא מאפשרת לאדם לקנות ידיעות על עצמו ועל יצורים אחרים. המייחד את תכניות הלימודים בביולוגיה הוא העיסוק במגוון רחב של נושאים בתחום הדעת, בהם כאלה המשמעותיים לחיינו ועומדים בחזית המחקר. 

במהלך הלימודים ייחשפו בנות לצד היישומי והטכנולוגי, על היבטיו השונים, ויתמודדו עם שאלות אתיות העולות ממחקר מדעי. הלמידה מתקיימת כתהליך חקר ומפתחת חשיבה ביקורתית.

תכנית הלימודים שמה דגש, בנוסף על הקניית הידע והבנתו, גם על פיתוח כישורים ומיומנויות, המכשירים את התלמידות לחיים הבוגרים. בכללם: מיומנויות למידה ועבודה, יכולת לארגן ולעבד נתונים, חקירה במעבדה ובשדה, ועבודת צוות.

הלמידה מתקיימת במעבדה, בשדה ותוך שילוב פעילות חקר וטיפול כמותי בנתונים.

נושאי הליבה הנם בשלוש רמות ארגון של החי: רמת התא – מבנה ותהליכים בתא, רמת האורגניזם השלם – מבוא לביולוגיה של האדם בדגש הומאוסטאזיס, ורמת החברה – אקולוגיה.

למי מיועדת המגמה? 

ביולוגיה נלמדת בתיכון כמדע שאינו עוסק בהיבטים מתמטיים, ולכן המגמה לביולוגיה מיועדת גם לתלמידות המעוניינות בתחומי הדעת המדעיים, שאינן דווקא מצטיינות במתמטיקה.

כחלק מתכנית הלימודים התלמידה גם כותבת עבודת חקר בנושא ביולוגי (עבודה כתובה בצוות ובאופן אישי), ובה היא רוכשת ומיישמת ידע ומיומנויות חקר, מיומנויות טכניות של עבודה במעבדה, חיפוש במאגרי מידע מגוונים וכתיבה לפי כללים אקדמיים. כמו כן, תצא התלמידה לסיור לימודי בשדה, עליו תידרש להגיש דוח סיור, ובו תכיר מקרוב בית גידול על מרכיביו הייחודיים, תיחשף לתופעות ביולוגיות, ותלמד לבצע דרכי מדידה הנהוגות במחקר אקולוגי בשדה.