מדעי הרוח

בית ספר פלך מאמין כי העמקה בלימודים ההומאניים חיונית לצמיחתו של אדם לחיי תורה ומשמעות. בחירה בהעמקה בלימודי הרוח נעשית מתוך עמידה מפוכחת מול המגמה העכשווית של עולם הדעת החותר יותר ויותר לכיוונים מעשיים בדמות מדעי החברה והטבע.

 משתתפות התכנית ירכשו ידע והבנה של תהליך התפתחות המחשבה האנושית במערב באמצעות בחינה של יחסי היחיד והכלל בתקופות שונות. הציר המארגן של הלימודים הוא "פרט וחברה" משום ששאלות אלה מעסיקות את התלמידות גם בחייהן מחוץ לבית הספר ומשפיעות על גיבוש תפיסת עולמן.

 הלמידה תתבסס על קריאת חלקים משמעותיים ורציפים מטקסטים קלאסיים ראשוניים בעברית או בתרגום לעברית ודיון בהם. עם התקדמות הקריאה יצברו התלמידות ניסיון בקריאה, יפתחו מיומנויות פרשניות ויבנו באופן הדרגתי תמונה רחבה יותר של התקופה והתרבות ושל ההקשר הרעיוני של הטקסטים. הפרשנות והתפיסה הרחבה של התלמידות ייבנו מתוך דיון ולעיתים באמצעות קריאת טקסטים משניים. התכנית תשאף להימנע מאירועי הערכה רבי משקל ותכיל מגוון אירועי הערכה חליפיים, מגוונים ומרובי כתיבה המבוססים על ביצועי הבנה.

 לימודי המגמה מכוונים ליצירת מפגש מעצב זהות מתוך העמקה בטקסטים קלאסיים בתרבות היהודית והמערבית ופיתוח מיומנויות ברמה גבוהה. דבר זה נעשה באמצעות למידה עתירת קריאה ודיון, כתיבה מרובה והערכה חלופית.

 בכל יחידת לימוד יילמדו הרקע ההיסטורי והאירועים החשובים, השאלות הפילוסופיות שהטרידו את המחשבה האנושית הכללית והיהודית והביטויים התרבותיים באמנות ובספרות שנתנה האנושות להתפתחות זו. יחידות התכנית: העת העתיקה, ימי הביניים, העת החדשה המוקדמת, המאה ה-19, המאה ה-20.