תנועה

לימודי תנועה ומודעות הגוף מושתתים על התפיסה שישנה חשיבות רבה להכרת הגוף ולידיעתו. התחום שם דגש על  לימוד דרכים מגוונות לפיתוח ושכלול היכולת הגופנית מתוך הבנה ומודעות-גוף. בשיעורים אנו עובדות מתוך גישה והבנה שלכל גוף מאפיינים אישיים, גופניים ונפשיים שיש ביניהם קשר ויחסי גומלין, ושהתלמידות  יוצאות נשכרות כאשר הלמידה מותאמת אליהן. 

התוכנית מקבילה לשתי השעות השבועיות של חנ"ג הנדרשות ע"י משרד החינוך. בשיעורים, התלמידות מתנסות בפעילות גופנית עדינה, מודעת, שאיננה כוללת השגיות או תחרות. הלמידה נעשית בקצב אישי ומתון, ומותאמת לפי הצורך לאופי המשתתפות, למשל ברמת היצירתיות הנדרשת לעומת תרגול תנועתי פשוט. בשיעורים מושם דגש הן על לימוד והתוודעות לגוף, בניית יציבה מאוזנת ונכונה, גמישות, קואורדינציה, הבעה וביטוי והן על התנסויות ולימוד מיומנויות לשחרור והתנהלות עם מתח ולחצים. כל זאת על מנת ליצור יחסי שלום בינינו ובין גופינו ומתוך מחשבה שיש לכך חשיבות גופנית ונפשית רבה בכלל ובתקופת ההתבגרות בפרט.

העבודה המסכמת לבגרות מתקיימת בסוף י"ב והיא בדרך כלל התנסות בחיבור עבודה בתנועה תוך הנחייה של המורה ושל התלמידות בינן לבין עצמן. זהו תהליך אישי וקבוצתי במקביל, בו התלמידות מתנסות בשיתוף פעולה ובתמיכה הדדית.