תנ״ך מוגבר

תלמידות בית הספר מוזמנות לבחור ללמוד תנ"ך בהיקף של 5 יח"ל (מעבר ל-3 יחידות החובה הנדרשות מכל אחת מן התלמידות). מטרת תכנית הלימודים המוגברת היא לחזק ולהעמיק אצל הבנות את הכלים לניתוח פשט, לקריאת פרשנות ולמחקר תנ"כי, כדי להכשירן כלומדות עצמאיות ומיומנות עם סיום לימודיהן בבית הספר.

במהלך הלימודים נחשפות הבנות למספר נושאי רוחב מהותיים בתנ"ך, בהתאם לתכנית החדשה שפותחה במשרד החינוך. חלק משמעותי מן הלימוד הוא תכנית ייחודית לבית הספר הקרויה "דורשות תנ"ך" – אחת התכניות הוותיקות בבית הספר.

במסגרת התכנית בוחרת כל תלמידה נושא מקראי הקרוב לליבה, לומדת אותו באופן מעמיק וכותבת עליו עבודת חקר מוקפדת. כהמשך לכתיבת העבודה בוחרת כל תלמידה לבטא פן מסוים של הנושא אותו חקרה באופן אמנותי. התלמידות בוחרות תחום אמנות (אמנות פלסטית, דרמה, תנועה, מוסיקה, כתיבה יוצרת), ובהנחיה מקצועית יוצרות ביטוי אמנותי אישי לזווית אותה בחרו לפתח. תכנית זו היא חוויה מיוחדת והזדמנות יוצאת דופן לשלב בין חקר יסודי ומעמיק לבין חיבור אישי ורגשי ללימוד התנ"ך.

רוב הלימוד לתנ"ך מוגבר מתקיים בכיתה י"א (כולל תכנית "דורשות תנ"ך"), חלקו מתקיים במהלך כיתה י"ב. הציון הסופי נקבע כולו על ידי הערכה חלופית, כלומר לא על סמך מבחן אלא על סמך מטלות לימודיות שונות ומגוונות המתקיימות במהלך שנת הלימודים. מתלמידות תנ"ך מוגבר נדרשת השתתפות פעילה בשיעורים ובתהליך כתיבת העבודה על כל שלביו, אחריות אישית ורצון להעמקה בלימוד התנ"ך.