החזון של פלך

פלך הוא בית ספר שש-שנתי דתי לבנות המשלב חינוך תורני וכללי ברמה גבוהה תוך דגש על יצירתיות, אתגר אינטלקטואלי ואחריות חברתית. לבית הספר מספר תחומים עליהם הוא שם דגש בעבודתו החינוכית:

מחנך לתורה ולמצוות, לאהבת ישראל ולאהבת האדם.
שואף לחזק את הזהות היהודית והציונית.
מחנך למעורבות חברתית פעילה באמצעות עידוד התנדבות, הדרכה בתנועות נוער ושירות לאומי או צבאי.
מטפח מודעות נשית והכרה בשוויון חברתי; חותר לסובלנות ולפתיחות כלפי דעות שונות ופועל להפנמת רעיונות הדמוקרטיה.
מפתח סביבה לימודית היוצרת אתגר ומעודדת חשיבה עצמית ביקורתית ויצירתית.
מקיים מערכת המבוססת על כבוד, על יושר ועל אמון הדדי.
משמש מעבדה חינוכית לפיתוח יוזמות חינוכיות חדשניות, לשם קידום התלמידה כאדם וכלומדת עצמאית.
מעודד את התלמידה לקבל עליה אתגרים אישיים ועמדות מנהיגות בחברה הישראלית בכלל ובחברה הדתית בפרט.

פלך רואה בכל מורה המלמד בבית הספר לא רק מורה מקצועי מומחה בתחומו אלא בעיקר מחנך ומנהיג. יחס אישי ופתוח בין המורים לתלמידות, הוא מאבני היסוד בעבודתנו החינוכית. כל תלמידה זוכה לתשומת לב אישית חמה ומשפחתית. המורים בפלך רואים בבית הספר מעבדה חינוכית ליישום יוזמות חינוכיות חדשניות המשקפות את מטרות בית הספר בתוכנן ובדרך הוראתן.

תכנית הלימודים בפלך מתאפיינת במגוון רחב וייחודי של קורסי חובה וקורסי בחירה, המציעים תכניות אינטנסיביות בלימודי הקודש, במדעי הרוח, במדעי הטבע, בשפות זרות ובאומנויות.
תכנית הלימודים העיונית מועשרת במשך כל השנה בפעילות בלתי-פורמלית, הכוללת אירועי תרבות, אירועי ספורט, ימי אמנות, טיולי טבע וסיורים לימודיים חווייתיים. מגוון רחב של חוויות תרבותיות, בתוך אווירה של תורה ומצוות, מחנך את התלמידה לפתיחות כלפי העולם הסובב אותה.
מלבד תחומי הידע הרבים, התלמידה רוכשת אף מיומנויות למידה קלאסיות וחדשניות המכינות אותה להשתלב בעולם הטכנולוגי של המחר. במהלך לימודיה ניתן בידי התלמידה כל הנחוץ להמשך לימודיה בעתיד בכל מקום ובכל מסגרת שתחפוץ.
אנו שואפים לראות את בוגרות בית הספר נוטלות אחריות על בניית חברה תקינה במדינת ישראל. בוגרות פלך בולטות היום בתחומי עשייה משמעותיים בחברה הישראלית בחינוך, באקדמיה, בעולם המשפט, ברפואה ועוד.
בוגרותינו הן בין המקימות והמובילות באירגונים ועמותות כגון מעגלי צדק, אלול, עתים, מדרשת צהלי, אתר פיוט ועוד.