הפעילות החברתית ונושא המעורבות החברתית הם חלק מהמהות של הלימודים בפלך. תכנית הלימודים העיונית מועשרת בפעילויות מיוחדות סביב מעגל השנה, אירועי ספורט, ימי אמנות, ימי נושא בין תחומיים, טיולי טבע וסיורים לימודיים חווייתיים. בנוסף תכנית "מפגשים" מארחת באופן קבוע מרצים משלל תחומים בהתאם לנושא שנתי שנבחר על ידי הצוות והתלמידות. בחטיבת הביניים מתקיימים שיעורים בהרחבת הדעת באמנות אקולוגית, שפת סימנים, פסיכולוגיה ועוד. המגוון הרחב של החוויות המלוות את הלמידה בכיתה, מאפשר לתלמידותינו לבנות את עולמן ולהעשיר אותו.

בבית הספר פועלת מועצות תלמידות דינאמית של תלמידות מכיתות ז-יב ומסורת של אסיפה כללית המאפשרת מעורבות תלמידות בקבלת החלטות הנוגעות לחיי היום יום בבית הספר.

בנות ט-יב מוזמנות להשתתף בתכנית דב"ש, בית מדרש שבועי אחרי שעות הלימודים ללימוד תורה לשמה בחברותא ועם מורים אורחים. את בית המדרש מלווה רבנית בית הספר. 

בנוסף על הפעילות בתוך בית הספר, רוב הבנות משתתפות בפעילות חברתית גם מחוץ לבית הספר.