אילת הינה בוגרת פלך ואמא לבוגרת פלך.
טוענת רבנית, ייצגה נשים מסורבות גט ועגונות בבתי הדין הרבניים, מייעצת לזוגות בנושא הסכמי קדם-נישואין למניעת סירוב גט ופעילה במסגרות שונות למען קידום פתרונות למניעת סירוב גט ועגינות.
בעלת תואר שלישי בתלמוד מאוניברסיטת בר-אילן, מרצה באוניברסיטת בר-אילן.
בוגרת המכון התלמודי עיוני במתן ותוכנית 'הלכתא' – תוכנית שש-שנתית ללימודי הלכה גבוהים, במתן.
חברה בארגון רבני ורבניות בית הלל – הנהגה רבנית קשובה.