בשנת תשפ"ב פלך היה מועמד לפרס החינוך הארצי מטעם מחוז ירושלים

בשנת תש"פ תלמידותינו היו במקום שלישי ארצי בקבלת תעודת בגרות איכותית.

בנוסף, הגיעו למקום שביעי ארצי בציוני הבגרות במתמטיקה, ומקום תשיעי ארצי באנגלית.